Framework agreement 8 Greater Malmö

Beskrivning av projektet

Med Ramavtal 8 Storstad Malmö blir det möjligt att på kortare tid förverkliga en vision om ett helt och hållbart Malmö, där den utbyggda kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att kunna hålla en hög takt på bostadsbyggandet.

Malmö stad, Region Skåne och staten har genom Sverigeförhandlingen ingått Ramavtal 8 Storstad Malmö.

I detta avtal ingår:

  • 26 750 nya bostäder
  • Fyra nya busstråk anpassade för MalmöExpresser (helelektrifierade stadsbusslinjer) samt tre elbusslinjer
  • Tre mil nya cykelbanor (totalt 14 projekt)
  • Utbyggd Pågatågstrafik till Lomma/Kävlinge

Kollektivtrafikprojekten finansieras genom ett 50 procentigt bidrag från staten (25 procent för cykelbanorna), under förutsättning av Malmö stad ser till att det byggs bostäder.

Bostäderna ska stå klara 2035, infrastrukturprojekten ska vara genomförda 2031.

Lektus roll i projektet är beställarstöd i form av entreprenadsamordnare.  I rollen ingår att planera de många entreprenaderna i staden som pågår under 2021-2031.

Fakta: