Våra tjänster

Vi bygger framtiden

Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnadssegmentet. Från utredningar till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning.

En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna fungera. Inom Lektus har vi den erfarenhet och kunskap från tidiga planeringsskeden till att projektera bygghandlingar, både för mindre som för större och komplexa infrastrukturprojekt.

Vi har medarbetare med både lång och gedigen erfarenhet av att leverera tjänster till statliga, kommunala och privata marknadssegment.

Läs mer om våra tjänster:

Har du ett projekt du vill prata med oss om?