Uppförandekod

Vår verksamhet berör olika intressenter, såsom ägare, medarbetare, kunder, mfl.

Syftet med den här uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att:

  • Tydliggöra vilka etiska riktlinjer som Lektus står för
  • Ge vägledning i viktiga frågeställningar
  • Tala om vad som är tillåtet handlande

Uppförandekoden gäller alla som arbetar inom eller för Lektus koncernen, dvs styrelse, företagsledning, anställda och inhyrd personal.