Om Lektus

Lektus är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Vi startade hösten 2019 och finns etablerade på 11 orter.

Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnadssegmentet, från utredning till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning.

En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna fungera. Inom Lektus har vi den erfarenhet och kunskap från tidiga planeringsskeden till att projektera bygghandlingar, både för mindre som för större och komplexa infrastrukturprojekt.

Vi har medarbetare med både lång och gedigen erfarenhet av att leverera tjänster till statliga, kommunala och privata marknadssegment.

Vår värdegrund är vår långsiktiga strategi. Vi lägger fokus på våra medarbetares individuella utveckling och inflytande i att vara med och utveckla våra affärer och tjänster.

Läs mer om våra tjänster: