Projekt- & byggledning

Vi projektleder och bygger framtiden

Vi är verksamma inom byggprocessens alla faser, från att utveckla projekt, leda utförandet genom hela projektgenomförandet och även stödja i förvaltnings- och driftfaser. Som projekt- och byggledare tar vi ansvar för att projektet leds planerat och strukturerat.

Vi agerar som Byggherrens förlängda arm och tillsammans med Beställaren tar vi fram riktlinjer för projekten och leder projekten mot att projektmålen uppnås. Det kan t.ex. handla om projektledning, byggledning eller besiktningar.

Vi kan säkerställa byggbarhet, förfrågningsunderlag/ upphandling av entreprenaden för att minska osäkerheten innan byggstart.

Vi kan agera ombud, projektleda och byggleda små som stora projekt.

Våra tjänster inom projekt- & byggledning

Intressanta projekt

Har du ett projekt du vill prata med oss om?