En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska fungera.

Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnadssegmentet, från utredning till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning.

En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna fungera. Inom Lektus har vi den erfarenhet och kunskap från tidiga planeringsskeden till att projektera bygghandlingar, både för mindre som för större och komplexa infrastrukturprojekt.

Vi har medarbetare med både lång och gedigen erfarenhet av att leverera tjänster till statliga, kommunala och privata marknadssegment.

Nyheter

Projekt i fokus

OPTO 2.0 Nässjö-Hässleholm

Dagens befintliga fiberoptiska nät har passerat sin tekniska livslängd. För att kunna säkerställa dagens behov samt framtida ökade krav på nätkapacitet uppgraderas fibernätet med ett nytt, Opto 2.0.

Visa projekt »

Nyfiken på vad vi kan göra för er?

Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Om Lektus

Lektus är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktursektorn. Vi har sedan starten i september 2019 etablerat 13 dotterbolag, vi finns på 15 orter och flera bolag är under uppstart.

Vår värdegrund är vår långsiktiga strategi. Vi lägger fokus på våra medarbetares individuella utveckling och inflytande i att vara med och utveckla våra affärer och tjänster.