OPTO 2.0 Nässjö-Hässleholm

Beskrivning av projektet

Dagens befintliga fiberoptiska nät, som ligger nedgrävt längs med järnvägen har passerat sin tekniska livslängd.

För att kunna säkerställa dagens behov samt framtida ökade krav på nätkapacitet uppgraderas fibernätet med ett nytt, Opto 2.0. Detta är en förutsättning för att många digitala tjänster och funktioner ska fungera när järnvägen digitaliseras och moderniseras.

Beskrivning av uppdraget

Som UK har vi här uppdraget att löpande utföra byggplatsuppföljning av ca 50 mil optokabelförläggning.

Fakta: