Cassiopeia

Beskrivning av projektet

Cassiopeia är nybyggnation av student- och forskarbostäder samt lokaler för bruk av universitet och kommersiella aktörer inom fastigheten Studentkåren 4 i Lund.

Beskrivning av uppdraget

Lektus är en del i Akademiska Hus upprättande av ramhandling gällande fortsatt projektering av mark och ledningar. Lektus har ansvar för VA och ledningssamordning i projektet.

Fakta: