Certifieringar

Lektus-koncernens ledningssystem är certifierat och ansluter till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Ledningssystemet omfattar samtliga svenska bolag inom Lektus koncernen. Ledningssystemets omfattning gäller för alla uppdrag som drivs i egen regi och i tillämpliga delar då vi utför uppdrag i kundens regi.