Väg 40 förbi Eksjö

Beskrivning av projektet

Väg 40 sträcker sig från Göteborg till Västervik och är en viktig väst-östlig länk som binder samman E4 med E22. Den nuvarande sträckningen av väg 40 passerar genom Eksjö samhälle. Nuvarande sträckning ger stora fördröjningar för genomfartstrafiken med störningar såsom buller och föroreningar för boende.

För att förbättra förutsättningarna för genomfartstrafiken planeras därför en ny förbifart söder om Eksjö. Förbifarten planeras bli ca 7 km och förläggs i helt ny sträckning. Den nya vägen ska vara mötesseparerad med referenshastigheten 100 km/h.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget består i att ta fram en vägplan för väg 40 förbi Eksjö med typfall 4, från och med skedet Samrådshandling – utformning av planförslag.

Ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad ska även tas fram inklusive byggplatsuppföljning.

I uppdraget ingår även tillståndshantering för vattenverksamhet.

Fakta: