Uppställningsspår Örebro Södra

Beskrivning av projektet

För att öka kapaciteten på kort sikt krävs enkla och snabba lösningar. Därför byggs uppställningsspår i anslutning till Örebro.

Åtgärder görs även vid Örebro Södra innefattande både spår- och växelbyten samt åtgärder i signalanläggningen för en säkrare plankorsning.

Beskrivning av uppdraget

Vi har uppdraget att som UK utföra byggplatsuppföljning signal i projektet.

Fakta: