Backstabränna

Beskrivning av projektet

Backstabränna kommer att bli ett nytt bostadsområde i Klövsjö. Området omfattar 6 hektar inklusive vattenområde.

Flera privata exploatörer kommer att bebygga i området.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget innefattar framtagande av bygghandling på en gata i bostadsområdet, 2 st nya gångbanor, 1 st parkering, belysning och VA för området samt en ny sjöledning.

Fakta:

Kund: Bergs kommun

Tid: 2021-2022