Project engineer – Stora Enso Skoghall

Beskrivning av uppdraget

Resurskonsult på Stora Enso Skoghall där huvudsakliga arbetsuppgifterna bestått av att utforma ett, för anläggningen, nytt dokumenthanteringssystem (DMS, M-Files).

Där det konfigurerats och utarbetats nya rutiner samt mjukvara. För att använda i anläggningens alla nya investeringsprojekt.

För att säkerställa kvalité och säkerhet inom dokumenthantering.

Fakta: