Lektus blir godkänd ramavtalsleverantör för Sinfra inom Miljö- och teknikkonsultområdet!

Avtalet med Sinfra sträcker sig från 2024-03-15 t.o.m. 2026-03-14, med möjlighet till förlängning med som mest ytterligare 3 år. Vi kommer kunna leverera våra tjänster både nationellt och inom samtliga län.

– Det här känns jätteroligt och det är viktigt avtal för Lektus fortsätta satsning inom infrastruktur, säger Joakim Kyräs. Det är otroligt fint lagarbete som har lett fram till detta avtal, fortsätter Joakim.

Om Sinfra:
Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med verksamheten är att förse medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sinfras vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter.


Lektus är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktur och finns etablerade på 11 orter.
Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnadssegmentet, från utredning till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning.
En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna fungera. Inom Lektus har vi den erfarenhet och kunskap från tidiga planeringsskeden till att projektera bygghandlingar, både för mindre som för större och komplexa infrastrukturprojekt.
Vi har medarbetare med både lång och gedigen erfarenhet av att leverera tjänster till statliga, kommunala och privata marknadssegment.
Vår värdegrund är vår långsiktiga strategi. Vi lägger fokus på våra medarbetares individuella utveckling och inflytande i att vara med och utveckla våra affärer och tjänster.

Läs mer om Lektus Sweden: www.lektus.se
Läs mer om Sinfra: www.sinfra.se