Sveriges största arkeologiska utgrävning inför byggandet av den 16 mil långa Ostlänken.

– Att vara en del av troligtvis Sveriges största arkeologiska utgrävning inför byggandet av den 16 mil långa Ostlänken är båda utmanande och lärorikt, säger Umnia Nadhem på Lektus i Linköping. Arbetet i delprojektet innebär att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer, bland annat genom att se till att arkeologiska utredningar och undersökningar genomförs. Delprojektet fokuserar även på att samtliga inblandade har rätt förutsättningar och arbetsmiljö för att genomföra utgrävningarna. Det arkeologiska fältarbetet beräknas beröra 650 fornlämningar och planeras vara färdigt år 2028. Fältdagarna bjuder på en fin natur och många häftiga arkeologiska historier.

– Det är sällan jag kommer hem efter ett fältbesök utan att vara helt fascinerad över att vår bransch är så bred och att det dagligen dyker upp nya möjligheter att lära mig något nytt.

Mer om projektet på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/ostlanken-en-ny-dubbelsparig-jarnvag/kulturmiljo-och-arkeologi-i-ostlanken/