Lektus SB och Lektus B&A samlas under en ledning för att erbjuda breddat tjänsteutbud i Stockholm.

Stockholm, 27 februari 2024 – Lektus SB (Samhällsbyggnad) och Lektus B&A (Bygg och Anläggningskonstruktion), med Patrik Gatter vid rodret, är stolta över att meddela att de går samman för att erbjuda ett gemensamt och breddat tjänsteutbud inom Stockholmsområdet. Detta partnerskap kommer att möjliggöra för företagen att leverera ännu högre kvalitet och mångsidighet till sina kunder.
Med fokus på områdena VA och Ledningssamordning, Mark/gata, Geo, Projekteringsledning samt Bygg- och anläggningskonstruktion, kommer det förenade Lektus-teamet att erbjuda en omfattande uppsättning tjänster för att möta behoven hos sina kunder i Stockholm och dess omnejd. Genom att kombinera resurser och expertis kommer Lektus att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som passar varje projekt, oavsett omfattning eller komplexitet.

Patrik Gatter, som leder detta gemensamma initiativ, beskriver möjligheterna som detta partnerskap medför. ”Genom att samla styrkorna kan vi erbjuda optimala tjänster inom flera nyckelområden för samhällsbyggnad och konstruktion. Vår sammanslutning kommer att stärka vår kompetens och ge våra kunder en ännu bättre tjänsteupplevelse.”
För att komplettera sin serviceportfölj kommer Lektus också att erbjuda expertis inom Uppdragsledning, vilket kommer att säkerställa effektivitet och framgång för varje projekt de engagerar sig i, säger Patrik Gatter.

Följ med Lektus på vår resa mot att leverera banbrytande lösningar för samhällsbyggnad och konstruktion i Stockholm.

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta:
Patrik Gatter
VD, Lektus SB och Lektus B&A
Telefon: +46 123 456 789
E-post: patrik.gatter@lektus.se