Pressmeddelande: Synkzone och SecureAppbox fördjupar sitt samarbete ytterligare tack vare partnern Lektus där vi inleder samarbete inom informationssäkerhet.

Stockholm 2023-11-17

Synkzone specialiserade på lösningar för att skydda data och Lektus, teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktur, inleder ett samarbete inom området informationssäkerhet. Partnerskapet skall erbjuda kunder tillgång till såväl standardlösningar som anpassningsbara lösningar för säker lagring, säker delning av information, säker mail, säker video samt SDK.

Synkzone hjälper företag myndigheter och organisationer att skydda sina data. Tekniken är beprövad och bidrar dagligen till att skydda data mot såväl interna som externa hot och säkerställa överensstämmelse med regelverk och bransch-standarder.

SecureAppbox är ett svenskt säkerhetsföretag som hjälper företag och organisationer med säker digital kommunikation. Vårt erbjudande grundar sig i en säker molntjänst som är byggd enligt ”Privacy, Security & Regulation by design”. Idag skyddar deras tjänster kunders kommunikation i fler än 160 länder.

Lektus är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Lektus startade hösten 2019 och är idag ca 170 medarbetare och finns etablerade på 11 orter. Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnads-segmentet, från utredning till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning. En bra infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna fungera. Inom Lektus har vi den erfarenhet och kunskap från tidiga planeringsskeden till att projektera bygghandlingar, både för mindre som för större och komplexa infrastrukturprojekt. Vi har medarbetare med både lång och gedigen erfarenhet av att leverera tjänster till statliga, kommunala och privata marknadssegment.

Lektus kan nu integrera Synkzones lösningar i sitt erbjudande. Detta innebär att Lektus:s kunder kommer att kunna dra nytta av Synkzones standardklienter för att säkerställa informationssäkerhet och sekretess.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Lektus, ett företag som delar vår vision om att göra samhället tryggare och säkrare,” säger Jaime Rico, säljchef för Synkzone. ”Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu mer kraftfulla lösningar för att skydda deras värdefulla data och uppfylla de legala kraven som tex. NIS2.”

-Att prioritera säkerheten när man jobbar med samhällsviktiga projekt är ett måste idag, inte bara för att det kommer krav från nya lagstiftningar som tex. NIS2 utan för att skapa samhällets resiliens. Vi på Lektus väljer att jobba med partner som levererar det de lovar och dessutom uppfyller de legala kraven smidigt för våra slutkunder. Samarbetet med Synkzone och SecureAppbox syftar till att erbjuda en säker och effektiv digital kommunikationsplattform till företag och offentliga organisationer, säger Joakim Kyräs på Lektus.