Nytt uppdrag åt Trafikförvaltningen – Bygghandlingsprojektering Brommadepån

Lektus har tillsammans med sina samarbetspartners Bengt Dahlgren och Brunnberg & Forshed Arkitekter fått förtroendet av Trafikförvaltningen att ta fram bygghandlingar för utförandeentreprenad av  rivning av Brommadepån och uppförandet av en ny depålösning som ska omfatta uppställning av Nockebybanans fordon.

Depån ska vara överdäckningsbar för att möjliggöra exploatering av fastigheten med bostäder och kontor. Uppdraget omfattar disciplinerna Arkitekt, Konstruktion, El, VVS, Sprinkler, Styr och övervakning och Brand. Kontraktets giltighet är till 2027-12-31.


Foto: Claudio Britos