Lektus Bygg- och Anläggningskonstruktion tecknar ett stort uppdrag åt Trafikförvaltningen, Tvärbanan till Helenelund.

Uppdraget består i att leverera bygghandlingar för broar, stödmurar, tråg, teknikbyggnader samt tillkommande ställverksbyggnader.
Beställningen är på 11 000h och kommer att hålla på i två år med möjlighet till förlängning.
Lektus tackar trafikförvaltningen för förtroendet.

//Lektus Bygg- och anläggningskonstruktion genom Patrik Gatter