Lektus expanderar med sitt första dotterbolag utomlands!

Kontoret ligger i Pune, Indien, och är nu i full drift sedan en tid tillbaka. Pune har länge varit en populär plats för svensk-indiska företag, ända sedan 60-talet. Pune, även kallad ”Oxford of East”, är en storstad full av tillväxt och med en snabbt växande näring inom utbildning, informationsteknologi och tillverkningsindustri.

Detta kontor kommer att fungera som en förlängd teknisk arm inom vår avdelning för infrastrukturdesign, och initialt fokusera på följande områden:

  • Vägar
  • Landskapsarkitektur
  • Vatten & avlopp
  • BIM

Fler discipliner kommer att adderas  framöver.

Bolagets medarbetare har stor erfarenhet av marknaderna i Europa, USA och Mellanöstern. De besitter även mer än åtta års tidigare erfarenhet av arbete med svenska kunder.

Den lokala driften på plats kommer skötas av Nilesh Jagtap och som VD i Sverige finns Magnus Lundberg.

För mer information vänligen kontakta Nilesh Jagtap eller Magnus Lundberg.

För att få veta mer om samarbetsmöjligheter, välkommen att kontakta Aniket Deshmukh.