Väg 260 Ältastråket – del av cykelsatsning Södertörn

Lektus har vunnit upphandlingen för Väg 260 Ältastråket.

Projektet innefattar totalt 3,7 km gång- och cykelväg. Sträckorna är på cirka 3 kilometer inom Älta tätort och på cirka 700 meter från Nacka kvarn/Hästhagen fram till Nackanäsbron.

Gång- och cykelvägen ska byggas om för ökad standard med utgångspunkt i ”Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030”. Separering av gående och cyklister ska ske. Åtgärder föreslås för att skapa en ökad säkerhet i mötet mellan bussresenärer och cyklister.

Uppdraget innebär att 16 teknikområden kommer att samarbeta i projekteringsfasen för att tillsammans med Trafikverket ta fram ett komplett FU. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning i ett senare skede.

För mer information om uppdraget, kontakta Lektus uppdragsledare Reza Karim, reza.karim@lektus.se.