Lektus vinner upphandlingen av Abisko turiststation

Lektus har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för att rusta upp, höja och tillgänglighetsanpassa plattformen på Abisko turiststation. Hållplatsen Abisko turiststation utgör en viktig nod för svensk fjällturism och tillgänglighetsanpassas genom Trafikverkets koncept ”Stationer för alla”. Turiststationen är en del av Malmbanan och entrépunkt till Abisko nationalpark.

Åtgärderna syftar till att möjliggöra nyttjande av plattformen för längre persontåg och skapa en trygg och trafiksäker stationsmiljö för tågresenärer. I samband med detta hanteras även tillstånd, anmälningar, byggplatsuppföljning och framtagande av förvaltningsdata.

I uppdraget kommer flera kompetensområden inom Lektus att involveras, däribland signalteknik, geoteknik, miljö, arkitektur och markförhandling.

För mer information, kontakta: Shino Jassim, shino.jassim@lektus.se.