Lektus har tilldelats uppdraget Väg 56 Sala-Heby

Lektus har av Trafikverket blivit tilldelade att ta fram bygghandling för ombyggnation av befintlig väg 56 Sala – Heby. Vägen ska byggas om till mötesfri väg.

Uppdraget omfattar ombyggnad till 2+1 för 100km/ från Sala tätort till cirkulation väg 56/72 vid Heby samhälle (ca 12,5km) inklusive ny GC-väg längs hela sträckan.