Lekplatsbesiktnings-utbildning utförd av två medarbetare

Nu breddas Lektus Projekt- och byggledning i Linköpings repertoar med besiktning av lekplatser, två av våra anställda har varit på HAGS förberedande lekplatsbesiktning-utbildning.

Krävs fortfarande lite mer för att bli certifierad men vi är på god väg. Tanken är att man ska vara behjälplig från projektering, till utförande och underhåll.