Täby kommun väljer Lektus för projektering av spillvattenledning

Lektus kommer utföra detaljprojektering av en spillvattenledning samt en dricksvattenledning i Täby kommun med start November 2021. Projektet kommer sträcka sig till senvåren 2022 och innefatta flertalet teknikområden så som mark, VA, miljö mm. I projekteringen ingår även bland annat att ta fram pumpstationer samt vara behjälplig med ansökningsprocessen.

Syftet med projekthanteringen är att ta fram en bygghandling för spillvattenledningen som ska ansluter till Käppalaledningen. 

Kommunen efterfrågar en liten och effektiv organisation vilket Lektus löste genom att se till att använda rätt personer i organisationen.