Nyköpings Resecentrum

Dagens järnvägsstation i Nyköping har begränsad kapacitet för att möta framtidens tågtrafik och behöver rustas upp. Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager ska bidra till ökad kapacitet. När Nyköping resecentrum står klart blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för ett tryggt och smidigt resande.

På Lektus Rail AB har vi interngranskat de geografiska ritningarna och framtagit de signaltekniska handlingarna för Ställverk 85.

Vårt team fortsätter att leverera i uppdraget efter kundens behov och önskemål.